დასაქმების პროგრამის აპლიკანტთა რეგისტრაცია

 • თეთრიწყაროში მცხოვრებ სამუშაოს მაძიებლებს ეძლევათ განსაკუთრებული შესაძლებლობა მიიღონ დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები და გახდნენ მეტად კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე.

  რას მოგცემთ პროგრამაში მონაწილეობა?

  • კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან
  • დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარება
  • სასურველი და შესაფერისი სამსახური

  შემოგვიერთდით! დარეგისტრირდით!