თანამშრომელი

RDFG ყველა ვაკანსიას jobs.ge-ზე აცხადებს. ასევე, ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ ქვეყნდება ასოციაციის ვებგვერდზე. ქვემოთ იხილავთ არსებული ვაკანსიების სიას.

გთხოვთ, დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდეთ.