შემოგვიერთდი

თანამშრომლობა RDFG-თან

RDFG თავისი მისიის განსახორციელებლად სთავაზობს სხვადასხვა სახის პარტნიორობას კომპეტენტურ და დინამიკურ პროფესიონალებს, ისევე როგორც ახალგაზრდა უნივერსიტეტის სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებსა და ახალგაზრდა კვალიფიციურ პროფესიონალებს, რომ იმუშაონ RDFG-ში და ჩაერთონ მის საქმიანობებში.

ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შემოთავაზება RDFG-ში სამუშაოდ, როგორც: