ღონისძიებები

საქართველოში სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის განვითარების შესახებ დონორთა მესამე ონლაინ საკოორდინაციო შეხვედრა

15 დეკემბერი 2020

 

 

 

ტრანსსასაზღვრო პროექტის „კუდსაცავების მართვის საშუალებების უსაფრთხოების გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოსა და სომხეთში“ ფარგლებში შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა

17-19 სექტემბერი 2019

 

 

რეგიონული ტრენინგი კუდსაცავების (TMF) უსაფრთხოების გაუმჯობესების მეთოდოლოგიის შესახებ

16 აგვისტო 2019

 

 

 

საქართველოში სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის განვითარების შესახებ დონორთა მეორე საკოორდინაციო შეხვედრა

4 ივნისი 2019

 

 

 

კუდსაცავების მართვის საშუალებების უსაფრთხოების გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოსა და სომხეთში

24-25 აპრილი 2019