გენდერული თანასწორობა – დასრულებული პროექტები

სამიზნე ჯგუფებთან მუშაობა გენდერული საკითხების წინ წამოსაწევად ინტერვენციის დიზაინის, დაგეგმვისა და შეფასების პროცესში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საკანონმდებლო დონეზე. RDFG თანაბარ საშუალებას აძლევს ქალებს, მამაკაცებს, გოგონებსა და ბიჭებს ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობაში და სარგებელი მიიღონ მათგან.

 
მიმდინარე პროექტები დასრულებული პროექტები
 
 
ვიშეგრადის სოფლის განვითარების გამოცდილება მდგრადი განვითარებისათვის

დონორი: ვიშეგრადის ფონდი
დაწყების/დასრულების თარიღი: 20 სექტემბერი, 2019 – 20 აპრილი, 2020
ადგილმდებარეობა: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

პროექტის მიზანია თეთრიწყაროს მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით, ბუნების დაცვის გზით, მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმისგან ეკონომიკური სარგებლის გაზრდის მიზნით. პროექტი აუმჯობესებს ადგილობრივ განვითარების ჩარჩოს, მხარს უჭერს რა თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს ზემოხსენებული მიზნის მისაღწევად საჭირო სამოქმედო გეგმის დაწერაში.
 
მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად, ადგილობრივ მოსახლეობას წარმატების ისტორიების მაგალითების დანახვა და ექსპერტების მიერ გაზიარებული ცოდნა სჭირდება. ვიშეგრადის ქვეყნებს, რომლებიც ასევე შედიოდნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, შეუძლიათ შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება, თუ როგორ შეუძლია ბუნების დაცვას ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარება ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის გზით.
 
პროექტი არის ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ შემავსებელი კომპონენტი.

პროექტის პარტნიორები: Fórum Ochrany Přírody / ბუნების დაცვის ფორუმი, Cz&K Consulting Ltd., Nadácia Ekopolis / ფონდი ეკოპოლისი

საკონტაქტო პირი
სამანტა გათრი
ელ-ფოსტა: sguthrie@rdfg.ge

ვრცელი ინფორმაცია ვიშეგრადის ფონდის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: www.visegradfund.org ან აქ: www.visegrad.fund


ინოვაცია და ჩვენ
 
დონორი: European Union, Save the Children, Children and Youth Development Fund 
დაწყების/დასრულების თარიღი: 3 იანვარი, 2019 – 31 ოქტომბერი, 2019 
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი
 
პროექტის მიზანია დაეხმაროს დევნილ ახალგაზრდებს სამეწარმეო და დასაქმებისათვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში ინოვაციური მიდგომებითა და არაფორმალური განათლების მეთოდების გამოყენებით. პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების დატრენინგებას დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი, 3 მიმართულებით: ვებ-დიზაინი, მერკეტინგი და ინგლისური ენა და მათ დახმარებას დასაქმებისთვის საჭირო უნარების მიღებაში. პროექტის ფარგლებში მონაწილე ახალგაზრდები შექმნიან სოციალურ საწარმოს, რომელსაც ექნება ონლაინ გაყიდვების პლატფორმის სახე და დაეხმარება სხვა სოციალურ საწარმოებს თავიანთი პროდუქციის რეალიზაციაში.
 
საკონტაქტო პირი
თათია ბჟალავა – პროექტის „ინოვაცია და ჩვენ“ მენეჯერი, RDFG
ელ-ფოსტა: tbzhalava@rdfg.ge


იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება შიდა ქართლში
 
დონორი: German Embassy in Tbilisi
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივლისი, 2014 – 31 დეკემბერი, 2014
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი
 
პროექტის მიზანი იყო იძულებით გადაადგილებული ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი შესაძლებლობების გამრავალფეროვნება დასაქმების, თვით-უზრუნველყოფის, საარსებო წყარეობისა და სხვადასხვა უნარის განვითარების მიზნით. აღნიშნული მიზანი მიღწეულ იქნა პროფესიული გადამზადების ტრენინებზე ხემისაწვდომობის გაუმჯობესების, შემოსავლის მიღებაზე ორიენტირებული აქტივობებისა განხორციელებისა და სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესების გზით.


იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა (მეორე წელი, მეორე ფაზა)
 
დონორი: United Nations High Commissioner for Refugees
დაწყების/დასრულების თარიღი: 1 ივნისი, 2011 – 31 დეკემბერი, 2011
ადგილმდებარეობა: შიდა ქართლი
 
პროექტის მიზანი იყო სამიზნე თემისთვის კომპიუტერის სწავლების შეთავაზება, მათი დასაქმების საშუალებების, შემოსავლის წყაროების, განათლებისა და თვით-მედეგობის გაზრდა დისტანციური სწავლებასთან წვდომის გაუმჯობესების, პროფესიული სწავლების, შემოსავლის მომტანი აქტივობების ინიცირებისა და სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესების გზით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: კომპიუტერის საბაზო ცოდნის ასამაღლებელი ტრენინგი სამიზნე ბენეფიციარებისთვის ცხრა ცენტრში SCS / CTA; დისტანციური სწავლებისა და პროფესიული ტრენინგების შეთავაზება; მეწარმეობის უნარების განვითარება და სამუშაო საშუალებების გაუმჯობესება. ასევე, ვებ პორტალის www.idpclub.ge – ის შენახვა და ადმინისტრირება.