რეგიონული ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტის საპროექტო იდეების განაცხადის ფორმა

სარეგისტრაციო მონაცემების მიღება დასრულებულია!

დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი პროექტით!