გუნდი

ვანო გრიგოლაშვილი – თავმჯდომარე

ვანომ ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) 2010 წლის დეკემბერში დააფუძნა. ორგანიზაციის შექმნის მთავარი მიზანი მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება და მათი განვითარების ხელშეწყობა იყო. RDFG-მ დაიწყო ზრუნვა ადამიანებისათვის უკეთესი საარსებო პირობების შექმნაზე, განურჩევლად ეროვნების, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის თუ პოლიტიკური შეხედულებებისა.

ვანოს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილება აქვს. ის მუშაობდა აშშ-ს, ევროპისა და კავკასიის მასშტაბით ისეთ ორგანიზაციებში, როგორიცაა: Save the Children International, World Vision International, Oxfam GB, AED და Regional Environmental Center for Caucasus.

ამ ხნის განმავლობაში ვანომ გამოცდილება მიიღო სამოქალაქო ლიდერობის განვითარებაში, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების და მართვის თანამედროვე მიდგომების დანერგვაში, საგანგებო სიტუაციების მართვასა და კატასტროფის რისკის შემცირებაში; ასევე, ადამიანის უფლებებისა და მათი საარსებო წყაროების განვითარების ხელშეწყობაში. ვანო დისტანციურად მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აღმოსავლეთ ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში.

ვანოს დამთავრებული აქვს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფაკულტეტი. გარდა ამისა გავლილი აქვს არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი სასერტიფიკატო კურსი და ტრენინგი ზემოხსენებულ სექტორებში.

ნატო წაქაძე – ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნატო RDFG-ში ორგანიზაციის დაარსების დღიდან მუშაობს. 4 წლის განმავლობაში ის დასაქმებული იყო World Vision International-ში, სადაც მის მოვალეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორებისთვის ფინანსური ანგარიშების მომზადება შედიოდა. ამას გარდა, ნატოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ააიპ-ის ფინანსურ და ადმინისტრაციულ დეპარტამენტებში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს.

მან დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, აქვს ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ბიზნესის სპეციალობით და ამჟამად სწავლობს ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტში.

სალომე მალაშხია – შესყიდვების ოფიცერი

სალომე RDFG-ს გუნდს 2016 წლის ნოემბერში შემოუერთდა. მას ბუღალტერიის სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება აქვს.

სალომეს დამთავრებული აქვს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით. RDFG-ში დასაქმებამდე, მან მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში და ბადენ ვურთემბერგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ჰაიდენჰაიმი, გერმანია) გაიმყარა ცოდნა ფინანსებსა და მენეჯმენტში.

ია თედეშვილი – ფინანსური ასისტენტი

იამ RDFG-ში სტაჟირება 2014 წელს გაიარა და ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციაზე დასაქმდა, სადაც პასუხისმგებელი იყო ოფისის ადმინისტრაციული სისტემების ჩამოყალიბებასა და მართვაზე. 2017 წლიდან მან ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციიდან ფინანსური ასისტენტის პოზიციაზე გადაინაცვლა.

ადმინისტრაციული ასისტენტის პოზიციიდან 2017 წლიდან ია ფინანსური ასისტენტის პოზიციას იკავებს.

ია მუშაობდა გაყიდვების აგენტად და ტურ ოპერატორად ტურისტულ კომპანია დეკა ტრეველში. მას დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საჯარო ადმინისტრირების სპეციალობით.

გვანცა ქოქოშვილი – კომუნიკაციების ოფიცერი

გვანცა RDFG-ის გუნდს 2018 წლიდან შემოუერთდა. მას კომუნიკაციების სფეროში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება აქვს და 5 წელზე მეტია, რაც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს. მუშაობდა კომუნიკაციების სტაჟიორად ევროკავშირის წარმომადგენლობაში საქართველოში და კომუნიკაციების ასისტენტად და სოციალური მედიის სპეციალისტად EU4Georgia-ში – საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის კომუნიკაციების პროექტში.

გვანცამ დაამთავრა კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის ფაკულტეტი და ფლობს მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საჯარო ადმინისტრირების განხრით და ასევე ევროპის კოლეჯის მაგისტრის ხარისხს ევროპული კვლევების მიმართულებით.

ნათია სხვიტარიძე – ფინანსური და ადმინისტრაციული ოფიცერი

ნათია RDFG-ის 2018 წელს შემოუერთდა. მას აქვს ბუღალტრად მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება. ნათია მუშაობდა მთავარ ბუღალტრად CAC ტრენინგ ცენტრში, შპს. უნიკო ჯორჯიაში და ბოლნისის ტუფში.

ნათია ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საბანკო-საფინანსო განხრით და ჩესტერის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ფინანსების მიმართულებით. იგი ასევე სწავლობს ACCA-ის საერთაშორისო პროგრამაზე.

ნინა ყუფარაძე – ადამიანური რესურსების მართვის ოფიცერი

ნინა RDFG-ის 2018 წლის მაისში შემოუერთდა. მას ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილება აქვს. ნინა მუშაობდა HR სპეციალისტად USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროექტისთვის AgVANTAGE. იგი იყო მთავარი HR სპეციალისტი საქართველოს საჰაერო ნავიგაციის სერვისის პროვიდერ ორგანიზაციაში „საქაერონავიგაცია“. ნინა ასევე მუშაობდა HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელად საერთაშორისო ასოციაციაში “NONVIOLENT PEACEFORCE”, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში და მედისონ ჰოლდინგში. ნინას კომპანიებისთვის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის შემუშავებისა და HR სტრატეგიების განვითარების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს.

ნინამ დაამთავრა თბილისის თბილისის უცხო ენების სახელმწიფო ინსტიტუტი, ინგლისური ენის ფაკულტეტი და ფლობს მაგისტრის ხარისხს.

სამანტა გათრი – გრანტების მოძიებისა და მონიტორინგის კოორდინატორი

სამანტა RDFG-ში 2018 წლის აგვისტოდან მუშაობს. სანამ RDFG_ის გუნდს შემოუერთდებოდა, სამანტამ გაიარა კვლევითი სტიპენდიის პროგრამა საქართველოში, იკვლევდა ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციის პრობლემის სოციალურ და ეკონომიკურ შედეგებს. მან ასევე გაიარა სტაჟირება საქართველოს პარლამენტში, ამერიკის საელჩოში თბილისში და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციაში Deti Peterburga, სანქტ-პეტერსბურგში, რუსეთში.

სამანტამ ფლობს ფრენკ ბატენის ლიდერობის სკოლის მაგისტრის ხარისხს საჯარო პოლიტიკის განხრით და ასევე ვირჯინიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს ასევე საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით. მისი აკადემიური ფოკუსი იყო სიღარიბის დაძლევა ყოფილ საბჭოთა კავშირში და დაწერა სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოში მუნიციპალური თვითმართველობის გაუმჯობესებაზე.

რევაზ ჯაველიძე – ახალგაზრდული მიმართულების ხელმძღვანელი

რევაზ ჯაველიძე RDFG-ის 2018 წელს შემოუერთდა. მას აქვს იურისტად მუშაობის და პროექტების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. ის მუშაობდა პრემიერ მინისტრის მთავარ მრჩევლად საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო კანცელარიაში. ასევე, ფონდში – „ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილედ და მთავარ იურისტად. უშუალოდ RDFG-მდე კი, სამინისტროს გაუქმებადმე, ეკავა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა. რევაზს აქვს მიღებული იურისტის კვალიფიკაცია და დასრულებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი. ასევე, მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკური მეცნიერებების განხრით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლუისისა და კლარკის კოლეჯში, და მაგისტრის ხარისხი ტეხასის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში.

ნელი რევაზიშვილი – პროექტის მენეჯერი

ნელი რევაზიშვილს კარიერის განმავლობაში წარმატებით აქვს განხორციელებული ხუთზე მეტი გრძელვადიანი პროექტი. ამასთანავე, მას აქვს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება. ნელის სპეციალიზაცია მოიცავს პროექტების შემუშავებისა და შეფასების, სოციალური კვლევებისა და ანალიზის, სტრატეგიების შემუშავების და მათი განახლების სფეროებს.

ნელი RDFG-ში მისი დაარსების პირველივე დღიდან მუშაობს. განვლილი წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა პროექტებს, რომლებიც მიმართული იყო საქართველოში სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ. მას ასევე აქვს ისეთ სამთავრობო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება, როგორიცაა: საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი, თბილისის მერია, გაეროს განვითარების პროგრამა, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო), World Vision International-ის წარმომადგენლობა საქართველოში. ის ამავდორულად უწევს კონსულტაციებს სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ატარებს ტრენინგებს ადოკატირებისა და ახალგაზრდების განვითარების საკითხებზე.

ნელი ფლობს საქართველოს უნივერსიტეტის, საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს და წარმატებით აქვს გავლილი ჰარვარდის უნივერსიტეტის სპეციალური კურსი თემაზე „ჰუმანიტარული დახმარება კონფლიქტებისა და საგანგებო სიტუაციების დროს“. ის გახლავთ “სათემო ადვოკატირებისა და სამოქალაქო ჩართულობის“, „საქართველოში ახალგაზრდული კლუბების განვითარების“ და „ბიზნეს გრანტების მხარდამჭერი მექანიზმების“ სახელმძღვანელო წესების თანაავტორი და რედაქტორი.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

ლელა მაისურაძე – მრჩეველი დასაქმების საკითხებში

ლელას დასაქმების სფეროში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. 2009 წლიდან 2014 წლამდე, მუშაობდა საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელში დასაქმების კონსულტანტად. ის არის დასაქმების სერვისის კონცეფციის ავტორი, რომელიც გამოიყენება რეგიონის ცხრა ქვეყნის შესაბამის პროგრამებში, როგორც სახელმძღვანელო.

2014-2015 წლებში ევროკავშირის საგრანტო პროგრამის (EUROEAST) ფარგლებში ლელა მიწვეული იყო ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტში ასისტენტ-მკვლევარად. მას მრავალ კონფერენციასა თუ კონგრესში აქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელთა შორისაა ევროკავშირის „მეორე კონგრესი სოციალური ექსკლუზიისა და სიღარიბის წინააღმდეგ“(ბრიუსელი, 11/2014). ლელას ჩატარებული აქვს კონსულტაციები და ტრენინგები პროფორიენტაციისა და მხარდაჭერითი დასაქმების თემებზე ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

ამჟამად ლელა მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კვლევის სფეროებია: მხარდაჭერითი დასაქმება, ბიზნეს კომპანიების როლი მოწყვლადი ჯგუფების სოციალიზაციისა და დასაქმებაში ხელშეწყობის თვალსაზრისით, მოზარდებისა და ახალგაზრდების პროფორიენტაცია და დასაქმება.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

არჩილ ფოლადაშვილი – თემთან თანამშრომლობის ოფიცერი

არჩილს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილება აქვს, ძირითადად ახალგაზრდული მიმართულებით. RDFG-ში დასაქმებამდე აქტიურად იყო ჩართული, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიცაა “ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის” (GYE), ეუთოს დემოკრატიული ჩართულობის და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE). ის არის დირექტორი და დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა „ალტერნატიული განათლების აკადემია“, რომელიც მუშაობს ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებთან და არაფორმალური განათლების კლუბების ჩამოყალიბებით ცდილობს გაზარდოს მათი, როგორც პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების ცნობიერება. არჩილს აქვს სოციალური მეწარმეობის კარგი გამოცდილება, როგორც შექმნის, ასევე განვითარების ყველა ეტაპზე.

არჩილი ამჟამად გახლავთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი ტურიზმის მენეჯმენტის სპეციალობით. მან დაამთავრა ბაკალავრიატი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ფინანსების განხრით. ასევე, მონაწილეობა აქვს მიღებული “ერასმის+” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ არაერთ ტრენინგში.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

ასლან ართმელაძე – თემთან თანამშრომლობის ოფიცერი

ასლან ართმელაძე 2017 წლის იანვრიდან RDFG-ს თანამშრომელია. ის გახლავთ ENPARD-ის პროექტთან თანამშრომლობის ოფიცერი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება თემის მობილიზების, ახალგაზრდული საქმიანობის, ტრენინგ-კონტენტის შემუშავების და სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით. პარალელურად, ასლანი გახლავთ “ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საჭირო უნარების და ცოდნის კლუბის” (SKYE) ფასილიტატორი, რომელიც World Vision საქართველოს მიერ ხორციელდება.

ის არასამთავრობო სექტორის მუშაობაში სტუდენტობის წლებიდანაა ჩართული, ასრულებდა მოხალისეობრივ სამუშაოებს სხვადასხვა ორგანიზაციაში. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად, ახორციელებდა “ახალგაზრდა გარემოსდამცველ ლიდერთა კლუბს’’, მონაწილეობდა უნივერსიტეტის მართვის პროცესებში – ნარინჯისფერი კლუბის და თვითმმართველობის ალტერნატიული არჩეული დელეგატის ფარგლებში; ასევე, ორგანიზებას უკეთებდა “საქართველოს გეოგრაფთა საზოგადოების” რიგ ღონისძიებებს.

2014-2015 წლებში, გერმანული ორგანიზაცია Bread for the word-ის მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში, ასლანი მოხალისედ მუშაობდა ბერლინში, გერმანიაში, Berliner Staadmision-ში. ის ეხმარებოდა მიგრანტ მოსახლეობას ახალ საცხოვრებელ ადგილთან ადაპტაციის პროცესში. ბათუმში დაბრუნების შემდეგ, 2015 წელს ასლანმა დააფუძნა რეგიონული ორგანიზაცია “თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონული ქსელი’’, რომელიც აჭარაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შორის მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვა-განვითარებას ისახავს მიზნად; ასევე უმაღლესი და პროფესიული განათლების პოპულარიზაციასა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას ემსახურება.

ასლანი ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

გიორგი ახვლედიანი – თემთან თანამშრომლობის ოფიცერი

გიორგი არასამთავრობო სექტორში 15 წელზე მეტია მუშაობს. RDFG-ში დასაქმებამდე, მას სხვადასხვა მენეჯერული თუ ასისტენტის პოზიციები ეკავა რიგ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში, მათ შორისაა არასამთავრობო ორგანიზაცია “ფონდი ახალი სიცოცხლე” და ეუთოს მისია საქართველოში. იგი იკავებდა უფროსი სპეციალისტის პოზიციას ქალაქ თელავის მერიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების დეპარტამენტში.

გიორგის დამთავრებული აქვს იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი და მალმოს უნივერსიტეტი სახელმწიფო ადმინისტრირების განხრით. მან ჩინეთში შეისწავლა ჩინეთის კომერციის სამინისტროს კანონები და რეგულაციები განვითარებადი ქვეყნებისთვის საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში. მან ასევე გაიარა ვენაში IRMA-ს კურსები შესყიდვების, აქტივების მართვისა და ინვენტარიზაციის განხრით.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

ილია ბორცვაძე – თემთან თანამშრომლობის ოფიცერი

ილია RDFG-ის გუნდს 2017 წელს შემოუერთდა. სამ თვიანი სტაჟირების პროგრამის გავლის შემდეგ, სოფლის განვითარების პროექტთან თანამშრომლობის ოფიცერის პოზიციაზე დასაქმდა.

ილია წლების განმავლობაში ჩართული იყო სხვადასხვა ორგანიზაციის პროექტებში (DVV International; საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი (GAEN); კოდის სათემო განათლების ცენტრი). მას სოციალური მეწარმეობის კარგი გამოცდილება აქვს. 2014-2015 წლებში იყო სოციალური საწარმოს დირექტორიც.

ილია 2017 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით სწავლობს. იგი არის საერთაშორისო სამართლის ბაკალავრი.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

თათია ბჟალავა – თემთან თანამშრომლობის ოფიცერი

თათია RDFG-ის გუნდს 2017 წლის იანვარში შემოუერთდა. მას აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება სოფლის განვითარების, ტურიზმის, ფორმალური და არაფორმალური სწავლების განხრით. თათია ტრენერად მუშაობდა შემდეგი მიმართულებებით: მეწარმეობა, ბიზნეს გეგმის მომზადება, მარკეტინგი და გაყიდვები.

2015-2016 წლებში პროგრამის “აწარმოე საქართველოში” ფარგლებში, თათია მუშაობდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ოფისის მენეჯერად პროექტში „მცირე და მიკრო მეწარმეობის ხელშეწყობა“. მას ასევე აქვს ტურისტულ სააგენტოში რეზერვაციის მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება. 2012-2013 წლებში თათია ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში ასისტენტ ლექტორის პოზიციას იკავებდა და უძღვებოდა ლექციებსა და ტრენინგებს მენეჯმენტის მიმართულებით.

თათიას მიღებული აქვს განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით: ბაკალავრიატი – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი და მაგისტრატურა – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პროექტი „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ (ENPARD – თეთრიწყარო)

ფილიპ აბუსერიძე – ასისტენტი/მომმარაგებელი

RDFG-ში ფილიპე 2014 წელს მოვიდა, როგორც მოხალისე. ის ორგანიზაციას ეხმარებოდა საერთო ადმინისტრირების, შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის საკითხებში, თუმცა მალევე იქცა ორგანიზაციის თანამშრომლად და DRR (კატასტროფის რისკის შემცირება) პროექტში ჩაერთო.

ფილიპე სწავლობდა და დაამთავრა თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის და არაბული ქვეყნების ისტორიის ფაკულტეტი, დიპლომატიური აკადემიის საგარეო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, მსოფლიო ცივილიზაციათა ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ბიზნესის პოლიტიკის კურსი. მას აქვს ტურიზმის, მასმედიის, ჰუმანიტარული და განვითარების განხრით სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება.

პროექტი ზრდა